Photoshoot | Duy Khánh & một ngày làm con gái | Official Teaser 4K


[Music] [Applause] [Music] [Music] [Applause]

48 Replies to “Photoshoot | Duy Khánh & một ngày làm con gái | Official Teaser 4K”

  1. Tui là con gái mà còn kh đẹp bằng lúc anh Khánh giả gái luôn á :(( nhín phát iu liền luôn đó anh ơiii

  2. Like 152
    😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

  3. Quá bất công. Đẹp thì cũng chừa cho người khác nữa chứ. Đẹp gì mà đẹp hết phần thiên hạ luôn à!!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *